Медиа

Шатарудрия

Шатарудрия

Chamundayai

Durgati Nashini

Govinda Radhe

Hare Hare Shankara

Jai Ma

Om Shivaya

Sada Nirantara

Shiva Maheshvara

Shri Vishvaradhyaya